אזרחות

מאות אלפי ישראלים זכאים לקבל אזרחות רומנית - אירופאית. אלה מכם אשר להם הורים, סבים וסבתות, שנולדו בשטחי רומניה יכולים לבקש את השבת האזרחות הרומנית. כמו כן, כל האזרחים שוויתרו או נאלצו לוותר על האזרחות הרומנית רשאים לבקש את השבת האזרחות.

אזרחות יהודית ספרדית: כל אחד יכול להוכיח שהוא צאצא של יהודים ספרדים, קבוצת היהודים שגורשו מחצי האי האיברי במאה ה-XVI יכולה להגיש בקשה לאזרחות פורטוגלית.

Cetățenie

Sute de mii de israelieni sunt eligibili pentru a primi cetățenie română - europeană. Cei ce aveți părinți, bunici, care s-au născut pe teritoriul Romaniei, pot solicita dobândirea/redobândirea cetățeniei române. De asemenea, toți cetățenii care au renunțat sau au fost obligați să renunțe la cetățenia română, pot solicita redobândirea cetățeniei române.

Cetățenia evreilor sefarzi:  Oricine poate dovedi că este descendent din evrei sefarzi, grupul de evrei care a fost expulzat din Peninsula Iberică în secolul al XVI-lea, poate aplica pentru cetățenia portugheză.

Citizenship

Hundreds of thousands of Israeli citizens are eligible to receive Romanian - European citizenship. Those of you who have parents, grandparents who were born in the territory of Romania, can request to claim/regain Romanian citizenship. Also, all citizens who have given up or have been forced to give up Romanian citizenship, may request the re-acquisition of Romanian citizenship.

Sephardic Jewish Citizenship: Anyone can prove to be a descendant of Sephardic Jews, the group of Jews who were expelled from the Iberian Peninsula in the 16th century can apply for Portuguese citizenship.


צרו קשר עכשיו

Contact Us NOW        Contacteaza-ne ACUM


שירותים מוצעים

משרדנו עובד עם אנשי מקצוע ומומחים מישראל, רומניה, פורטוגל, בהכנת מסמכים לאזרחות אירופאית - רומנית/פורטוגזית והם מוכנים לעזור לך לקבל אזרחות אירופאית.

לחץ כאן  לקבלת פרטים על EZRAHUT EUROPA

Servicii

Biroul nostru lucrează cu profesioniști și specialiști din Israel, Romania, Portugalia,  în pregătirea documentelor pentru cetățenia europeană - română/portugheză și sunt pregătiți să te ajute în obținerea cetățeniei europene.

Click AICI pentru servicii oferite de EZRAHUT EUROPA

Services

Our office works with professionals and specialists from Israel, Romania, Portugal, in preparing documents for European citizenship - Romanian / Portuguese and they are ready to help you obtain European citizenship.

Click HERE to check out the services we offer


Enter your information below and we will contact you as soon as possible!

Name*
Email address
Phone number*
Message*

Contact Us!

Address: Ezrahut Europa, 5 Jabotinsky Street, 15th Floor, HaBursa, Ramat Gan, 52520 - Next to the Diamond Exchange

Phone: 03-6429809;  058-727-2446

                054-479-1132

                054-301-1042

Phone/Fax: 03-6429809

Email: contact@ezrahuteu.com

               ezrahut297@gmail.com

          

Facebook: Ezrahut Europa